Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tiếng Anh Giao Tiếp Căn bản (Elementary)

3.000.00027.000.000
Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Căn bản (Elementary) dành cho các học viên chưa biết gì về tiếng Anh, hoặc đã từng học trước đây nhưng lâu ngày không sử dụng và đã quên gần hết. Đặc biệt, chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Căn bản (Elementary) giúp các học viên:
 • Chủ yếu luyện Nghe và Nói. Ngoài ra học viên còn được hỗ trợ nâng cấp cách Phát Âm, Từ Vựng và Ngữ Pháp.
 • Chương trình cực kỳ đa dạng kết hợp giữa học Offline và Online giúp học viên liên tục được tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
 • Phương pháp học đơn giản và vui nhộn của ANH NGỮ WS chắc chắn sẽ giúp các học viên giao tiếp tiếng Anh đầy tự tin, dễ dàng và chủ động.
 • Học tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WS
 • Chọn ngay Tốc Độ học và cách đóng học phí phù hợp bên dưới
 • Liên hệ ngay với chúng tôi.
Chọn This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Cấp (Advanced)

3.600.00029.700.000
Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Cấp (Advanced) dành cho các học viên có trình độ tương đương hoặc đã hoàn thành khóa Giao Tiếp Cao Trung Cấp (Upper-Intermediate). Đặc biệt, chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Cấp (Advanced) giúp các học viên:
 • Chủ yếu luyện Nghe và Nói. Ngoài ra học viên còn được hỗ trợ nâng cấp cách Phát Âm, Từ Vựng và Ngữ Pháp.
 • Chương trình cực kỳ đa dạng kết hợp giữa học Offline và Online giúp học viên liên tục được tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
 • Phương pháp học đơn giản và vui nhộn của ANH NGỮ WS chắc chắn sẽ giúp các học viên giao tiếp tiếng Anh đầy tự tin, dễ dàng và chủ động.
 • Học tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WS
 • Chọn ngay Tốc Độ học và cách đóng học phí phù hợp bên dưới
 • Liên hệ ngay với chúng tôi.
Chọn This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Trung Cấp (Upper-Intermediate)

3.300.00028.350.000
Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Trung Cấp (Upper-Intermediate) dành cho các học viên có trình độ tương đương hoặc đã hoàn thành khóa Giao Tiếp Trung Cấp (Intermediate). Đặc biệt, chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cao Trung Cấp (Upper-Intermediate) giúp các học viên:
 • Chủ yếu luyện Nghe và Nói. Ngoài ra học viên còn được hỗ trợ nâng cấp cách Phát Âm, Từ Vựng và Ngữ Pháp.
 • Chương trình cực kỳ đa dạng kết hợp giữa học Offline và Online giúp học viên liên tục được tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
 • Phương pháp học đơn giản và vui nhộn của ANH NGỮ WS chắc chắn sẽ giúp các học viên giao tiếp tiếng Anh đầy tự tin, dễ dàng và chủ động.
 • Học tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WS
 • Chọn ngay Tốc Độ học và cách đóng học phí phù hợp bên dưới
 • Liên hệ ngay với chúng tôi.
Chọn This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Tiếng Anh Giao Tiếp Dự bị Trung cấp (Pre-Intermediate)

3.100.00027.450.000
Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Dự bị Trung cấp (Pre-Intermediate) dành cho các học viên có trình độ tương đương hoặc đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Căn bản (Elementary). Đặc biệt, chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp - Dự bị Trung cấp (Pre-Intermediate) giúp các học viên:
 • Chủ yếu luyện Nghe và Nói. Ngoài ra học viên còn được hỗ trợ nâng cấp cách Phát Âm, Từ Vựng và Ngữ Pháp.
 • Chương trình cực kỳ đa dạng kết hợp giữa học Offline và Online giúp học viên liên tục được tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
 • Phương pháp học đơn giản và vui nhộn của ANH NGỮ WS chắc chắn sẽ giúp các học viên giao tiếp tiếng Anh đầy tự tin, dễ dàng và chủ động.
 • Học tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WS
 • Chọn ngay Tốc Độ học và cách đóng học phí phù hợp bên dưới
 • Liên hệ ngay với chúng tôi.
Chọn This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (Intermediate)

3.200.00027.900.000
Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Trung Cấp (Intermediate) dành cho các học viên có trình độ tương đương hoặc đã hoàn thành khóa Giao Tiếp dự bị trung cấp. Đặc biệt, chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp cấp độ Trung Cấp (Intermediate) giúp các học viên:
 • Chủ yếu luyện Nghe và Nói. Ngoài ra học viên còn được hỗ trợ nâng cấp cách Phát Âm, Từ Vựng và Ngữ Pháp.
 • Chương trình cực kỳ đa dạng kết hợp giữa học Offline và Online giúp học viên liên tục được tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
 • Phương pháp học đơn giản và vui nhộn của ANH NGỮ WS chắc chắn sẽ giúp các học viên giao tiếp tiếng Anh đầy tự tin, dễ dàng và chủ động.
 • Học tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WS
 • Chọn ngay Tốc Độ học và cách đóng học phí phù hợp bên dưới
 • Liên hệ ngay với chúng tôi.
Chọn This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

3200000

Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (Intermediate)

Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (Intermediate) - Tốc độ Thông thường - ANH NGỮ WS

Trong kho